En på miljonen

 
Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.