Tulpaner i väntan

Gränslandet mellan vintermörker och vårljus. Jag anar det nog, där framme. 
Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.