Från en vårkväll

Från en vårkväll.
Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.