Don't you dare skip

 
Shuffle. Kör. 
 
(Är i en musikalisk identitetskris just nu men det är lite härligt på ett sätt)
Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.