Lätta moln

Äntligen klar! Synpunkter?
Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.