En decemberdag 2014

Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.