Om jag bara kunde fylla mitt hjärta med godhet

Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.