Mänsklig värme snälla kom närmre

Hanna. 22 år.
Dokumentationsberoende psykologstudent.